Kotiček tipičnih proizvodov

Okusi Krasa

Kraško območje bogatijo tipični pridelki in proizvodi, kot so vino, sir, olje in med. Krajevni proizvajalci in obrtni obrati oskrbujejo s svojimi proizvodi »menije« Okusov Krasa ter s kavo, čokolado, slaščicami, delikatesami, pivom in drugimi dobrotami tudi vse »kotičke tipičnih proizvodov« pri sodelujočih ponudnikih. Poleg tega bodo tudi letos na voljo konfekcije Okusov Krasa. Tu navajamo konzorcije in organizacije proizvajalcev, ki pri pobudi sodelujejo, ter prodajne točke, kjer se nudijo proizvodi in posebne konfekcije. Te bodo na voljo med prireditvijo in pozneje.

Spletno stran so sofinansirali:
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma Trgovinska zbornica iz Trsta - Camera di Commercio di Trieste Pokrajina Trst - Provincia di Trieste

Slovensko deželno gospodarsko združenje - Unione Economica Regionale Slovena
  Tel.: +39 040 67248 Fax.: +39 040 6724850 E-mail: info@sdgz.it - Privacy
  SDGZ - Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje - Ul. Cicerone, 8 - 34133 Trst (TS) - D.št. 00972010326

ATTENZIONE! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Dettagli

Capisco